Vòng Quay Bé Quỳnh

Số người đang chơi: 627 (9 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Jam*****der - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Ga*****ka - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ash*****ona - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Er*****on - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ed*****is - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Ma*****ar - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Jer*****as - đã trúng Bạn Nhận Được 399 KC    -      Joh*****ett - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Do*****we - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Ron*****ie - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Am*****ra - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
122***om Bạn Nhận Được 19 KC 2024-03-23 05:04
378***om Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-29 20:55
378***om Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-29 20:55
Tha***ua Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-15 19:50
Tha***ua Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-15 19:50
Tha***ua Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-14 18:30
Tha***ua Bạn Nhận Được 19 KC 2024-02-14 18:30
039***30 Bạn Nhận Được 19 KC 2024-01-12 18:57

Các vòng minigame khác

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3154

36,250đ 29,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2374

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ hủy Diệt

Đã chơi: 5550

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ưu Đãi Mùa Hè

Đã chơi: 45765

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương

Đã chơi: 2554

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1014 Long Tộc

Đã chơi: 2294

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12409

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »