Vòng Quay Kim Cương

Số người đang chơi: 903 (10 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Wa*****nia - đã trúng Bạn Lật Được 99 KC    -      Wi*****ong - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Al*****ce - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC    -      Ken*****ron - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Za*****fy - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Aa*****sby - đã trúng Bạn Lật Được 19.999 KC    -      Am*****we - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Jef*****sh - đã trúng Bạn Nhận Được 6.999 KC    -      Ant*****hon - đã trúng Bạn Lật Được 14.999 KC    -      Ke*****een - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ro*****el - đã trúng Bạn Lật Được 399 KC
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Huy***23 Bạn Nhận Được 19 KC 2024-04-14 05:56
450***om Bạn Nhận Được 19 KC 2024-03-30 20:08
338***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-12-02 12:27
338***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-12-02 12:27
830***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-11-14 11:05
264***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-06 06:09
264***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-06 06:08
Let***no Bạn Nhận Được 19 KC 2023-09-17 16:38

Các vòng minigame khác

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3154

36,250đ 29,000đ

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2374

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ hủy Diệt

Đã chơi: 5550

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ưu Đãi Mùa Hè

Đã chơi: 45765

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Bé Quỳnh

Đã chơi: 3609

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay M1014 Long Tộc

Đã chơi: 2294

12,500đ 10,000đ

Vòng Quay M4A1 Hỏa Ngục

Đã chơi: 12409

23,750đ 19,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »